Laatst bijgewerkt: 11/2023

Dit vertrouwelijkheidsbeleid heeft betrekking op het gebruik van deze site die wordt beheerd door de Establishment of Altitude Stations (hierna “EPSA”). Het beschrijft onze regels met betrekking tot het verzamelen, beheren, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens die worden verstrekt als onderdeel van onze dienstverlening. Met de term ‘persoonsgegevens’ wordt bedoeld informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

EPSA verbindt zich ertoe gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en in het bijzonder Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden (“Informatica- en Vrijhedenwet”), en Verordening (EU). ) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”).

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze webhostingprovider:

NOVAE- Internetcommunicatie
Technopole Helioparc
2 Avenue du President Pierre Angot
64053 Pau Cedex 9
RCS-nummer B433390887

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de hierin genoemde persoonsgegevens is EPSA, Avenue Messier – 64260 Izeste.

Voor elk verzoek met betrekking tot de verwerking van uw gegevens dient u per e-mail een verzoek te sturen naar het volgende adres dpo@epsa.fr

Welke persoonlijke gegevens worden op onze site verzameld en waarom?

Gegevens die u naar ons verzendt

Contact Formulier : wij gebruiken uw gegevens (achternaam, voornaam, gemeente, e-mail, telefoon) die u heeft verstrekt bij het versturen van ons contactformulier om contact met u op te nemen om uw vraag of verzoek te beantwoorden.

Over het algemeen zijn gegevens gemarkeerd met een asterisk verplicht. Als u deze gegevens niet verstrekt op het verzoek dat is gekoppeld aan de gevraagde formulier(en), kunnen wij niet meer contact met u opnemen.

Automatisch verzamelde gegevens

Tijdens elk van uw bezoeken aan onze sites en applicaties verzamelen wij informatie met betrekking tot uw verbinding en uw navigatie. Er kunnen verschillende technologieën worden geïmplementeerd om deze gegevens te verzamelen. De belangrijkste is het koekje.

Wij gebruiken cookies in het bijzonder om uw surfgedrag te personaliseren, voor statistische doeleinden over het gebruik van onze website en voor de werking van externe diensten.

Beleid voor het gebruik van cookies

Bij het bekijken van onze site www.gourette.com, worden er cookies op uw computer geplaatst.

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een site bezoekt (of een advertentie bekijkt).

Cookies worden beheerd door uw internetbrowser.

Cookies geplaatst door www.gourette.com op uw terminal voldoen aan de navigatiebehoeften en optimalisatie van de diensten op onze site.

U kunt er op elk moment voor kiezen om deze cookies uit te schakelen. Uw browser kan ook worden geconfigureerd om u op de hoogte te stellen van cookies die op uw computer worden geplaatst en u te vragen deze al dan niet te accepteren.

We herinneren u eraan dat de instellingen uw toegangsvoorwaarden tot onze inhoud en diensten kunnen wijzigen waarvoor het gebruik van cookies vereist is.

Als uw browser zo is geconfigureerd dat alle cookies worden geweigerd, kunt u van sommige van onze diensten niet profiteren.

Doel

De persoonlijke gegevens verzameld door EPSA zijn noodzakelijk voor ons om onze missies en onze legitieme belangen na te streven, met respect voor de rechten van de Gebruiker. Bepaalde gegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van het verkrijgen van toestemming van de Gebruiker.

De doeleinden waarvoor EPSA persoonsgegevens verwerkt zijn als volgt:

  • Beheer van contactverzoeken;
  • Personalisatie en verbetering van de navigatie;
  • Monitoring van navigatie- en websiteverkeersstatistieken;
  • Afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving geeft u, door uw e-mailadres op te geven, uitdrukkelijk toestemming aan EPSA om dit te gebruiken met andere persoonlijke gegevens om u commerciële of marketingberichten te sturen.

Ontvangers van gegevens

De persoonsgegevens die voor het contactformulier worden verzameld, zijn bestemd voor de betreffende EPSA-afdelingen. Ze worden niet aan derden doorgegeven.

Bepaalde technische gegevens, in het bijzonder uw IP-adres, kunnen worden doorgegeven aan diensten van derden met het oog op analyse en statistische studie van het gebruik van onze site.

Bepaalde technische diensten zoals de nieuwsbrief kunnen worden toevertrouwd aan technische dienstverleners, via Tourinsoft worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners Aadt64 – 64100 BAYONNE. Overeenkomstig artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die hem verbiedt om gebruik te maken van de hem toevertrouwde gegevens die niet zijn voorzien in het dienstencontract en die hem verplicht om technische en organisatorische structuren te implementeren die voldoen aan eisen op het gebied van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

Verzending van uw gegevens

In het kader van het bijhouden van statistieken maken wij gebruik van de dienst Google Analytics van Google LLC. Google LLC is onderworpen aan het Privacy Shield (Privacy Shield) EU-Amerikaans waarmee Google zich ertoe verbindt voldoende gegevensbescherming te garanderen.

U kunt ervoor kiezen om cookies en statistische analyse van uw browsegegevens te weigeren:

Voor meer informatie over het beheer van uw door Google verzamelde analytische gegevens kunt u hun privacybeleid raadplegen:

Gegevensbewaarperiode

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving:

  • De tijd die nodig is om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden, in geval van contact via ons contactformulier;
  • Maximaal 13 maanden als er cookies op uw computer worden geplaatst.

vos droits

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. ?Je hebt ook het recht om de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken.
Bij een onbevredigend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL). ?Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons uw verzoek sturen naar: dpo@epsa.fr of per post naar EPSA Avenue Messier 64260 Izeste.